Innovative acoustic interference damper for traffic noise

HEM > OM

OM VÅRT FÖRETAG

VÅRT VARFÖR

Urbaniseringen i världen ökar och utvecklingen av hållbara städer står i mer fokus än någonsin. Fler vill bo och arbeta i städer samt pendla till och mellan städer vilket leder till behov av högre investeringar i kollektivtrafiken. Urbaniseringen tillsammans med fler, högre, längre och snabbare tåg innebär mer trafikbuller och hälsofrågorna är i fokus hos myndigheter. Därutöver finns en vilja att föra över mer av godstrafiken från lastbilar till järnväg. Buller är det näst största miljöproblemet i Europa och EEA (Europeiska miljöbyrån) deklarerade 2020 att minst 12 000 människor/år dör i förtid i EU på grund av buller.


VÅRT VAD

2017 grundades Wavebreaker AB utifrån idén att använda en gammal akustisk princip, upptäckt år 1866, för utvecklingen av en ny innovativ ljuddämpare för tågbuller. Vi ville revolutionera bullerskyddsmarknaden och samtidigt stödja FN:s globala mål nr. 3, hälsa och nr. 11, Hållbara städer och samhällen. Bullerdämparen var planerad att använda akustisk interferensteknik, en sorts passiv motljudsmetod. Innovationsarbetet fokuserade på att optimera modulen för ett allmänt tågbullerspektrum som senare visade sig vara effektivt även för vägbuller. Produkten fick namnet Wavebreaker.

Interferensdämparen är en tilläggsprodukt som ska användas ovanpå bullerskärmar, både befintliga och nya. Den bullerreducerande effekten jämställs med upp till 2 m höjd ytterligare ökning av bullerskärmen till en kostnad av 50-75 % av den. Wavebreaker erbjuder en potential att bygga bullerskärmar lägre, med bibehållen bullerreducering, och samtidigt spara pengar.


VÅRT HUR

Vår affärsplan är att bygga Wavebreaker AB som ett litet innovativt företag med ett modernt resurseffektivt sätt för produkt- och organisationsutveckling. Det gör att vi kan hålla våra kostnader låga och företaget anpassningsbart för kontinuerlig utveckling. Istället för att bygga upp en stor organisation arbetar vi i ett nätverk av svenska kompetenta partners. Vårt mål är att vara en stor internationell leverantör av ett innovativa bullerdämpare som disruptivt förändrar marknaden för bullerreducering, på ett mer hållbart sätt.

Vi arbetar därför i partnerskap med ledande svenska leverantörer inom akustikforskning, teknisk konstruktion, produktion, testning, installation och immateriella rättigheter. Vår affärsutvecklingspartner är Inkubatorn i Borås.

Utvecklingen av Wavebreaker har uppmärksammats hos ledande svenska finansierings- och innovationsorganisationer som Vinnova, InfraSweden2030, ALMI och Västra Götalandsregionen.