Innovative acoustic interference damper for traffic noise

HEM > PRODUKTER > WAVEBREAKER > INSTALLATION & UNDERHÅLL

INSTALLATION

Wavebreaker är designad för en säker, enkel och snabb installation. Den är modulär, med låg vikt samt levereras nyckelfärdigt vilket säkerställer en snabb installation utan att störa den löpande trafiken eftersom produkten kan installeras från "utsidan" av trafiken. Wavebreaker är monterad på överkanten av bullerväggar och bullerskärmar som en extra ljuddämpande lösning för att hålla skärmens höjd så låg som möjligt. Bullerdämparen ökar höjden på ljudskärmen med endast 20 cm. Wavebreaker är designad för att installeras på alla typer av bullerskärmar och -väggar av trä, betong, plast eller metall med hjälp av lämpliga fästelement och handhållna verktyg.

Wavebreaker bullerskydd fördelar vid installation

Investeringar i ny infrastruktur innebär ofta betydande kostnader för bullerskydd och bulleråtgärder. De högre bullerskyddsväggarna innebär exponentiellt högre kostnader, främst på grund av nödvändiga grundförstärkningar. Wavebreaker kan ge stora kostnadsfördelar för projekt där nya bullerskärmar planeras.

Bullerreducerande åtgärder med Wavebreaker innebär både låga investeringskostnader och låga installationskostnader.

UNDERHÅLL

Wavebreaker utvecklades med både miljö och låga livscykelkostnader i åtanke där båda parametrarna spelar stor roll för en hållbar lösning. Produkten är tillverkad i högkvalitativ plast med återvunnet material, men äventyrar inte kundens krav på lång livslängd. Wavebreakers design i slitstark plast innebär liten åldring och hög motståndskraft mot vandalism. Vid behov kan dock enstaka delar enkelt bytas ut mot nya.

Wavebreaker är en passiv motljudsenhet vilket innebär att det inte finns några rörliga eller elektriska delar inuti. Wavebreaker drivs enbart av ljudenergin från ljudkällan.

Ett underhållsprogram levereras till varje projekt.

Wavebreaker fördelar underhåll för bullerskärmar