Innovative acoustic interference damper for traffic noise

HEM > PRODUKTER

VÅRA PRODUKTER

Innovative acoustic interference damper for traffic noise

Wavebreaker är den innovativa trafikbullerdämparen som använder motljudsteknik (akustisk interferens) för att minska diffraktion. Den installeras ovanpå bullerskärmar och bullerväggar som en kompletterande produkt för att öka skärmens ljudreduktion.

Wavebreaker AB marknadsför och säljer Wavebreaker-produkten på en internationell marknad, antingen direkt eller via utsedda distributörer.

Kontakta oss om du är intresserad av att lära dig mer.

Läs mer om den tekniska lösningen

Wavebreaker motljud interferensdämpare diffraktion på bullerskärmars krön

BULLERSKÄRMAR

K. Schütte bullerskärmar element bullerskärm aluminium glas

Wavebreaker AB är utsedd distributör för den svenska marknaden av bullerskyddselement av aluminium och glas från K. Schütte GmbH.

Företaget är en världsledande leverantör av bullerskyddssystem för järnväg, väg, industri och andra utmanande bullerproblem i miljön.

Kontakta oss om du är intresserad av mer information.

Aluminium bullerskärmselement vägbuller med screentryck

Wavebreaker AB distribuerar även bullerskydd av trä i prefabricerade element enligt projektspecifikationer.

Vi levererar direkt från fabriken till ditt projekt för en snabb installation.