Innovative acoustic interference damper for traffic noise

EN NY INNOVATIV LJUDDÄMPARE SOM REDUCERAR BULLER OCH SPARAR KOSTNADER

Wavebreaker är en "ljudfälla" som använder motljudsteknik och ger planerare och konsulter möjlighet att bekämpa trafik-buller med lägre ljudskärmar till lägre kostnader och ändå möta framtidens bullerkrav. Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss för mer information.


→7 dBA

lägre buller,

liten höjdökning.

→75%

lägre kostnader,

samma bullerreduktion.

→2 m

lägre bullerskärmar,

samma bullerreduktion.

KUNDYTTRANDEN

Vi har testat Wavebreaker i Stockholm, utvärderat de akustiska egenskaperna och de motsvarade våra förväntningar. Wavebreaker har även tagit fram en bra och tydlig beräkningsinstruktion som gör att produkten kan användas för planering i program som CadnaA och Soundplan.

Vi ser fram emot att lära känna produkten ytterligare genom att starta godkännandeprocessen med potential att implementera den som en av våra lösningar för att minska bullerpåverkan från vår verksamhet. Vi kommer också att börja designa en bullerskyddsskärm där Wavebreaker kommer att föreslås.

Gustav Grundfelt, Strategisk specialist Buller, Region Stockholm Trafikförvaltningen

WAVEBREAKER FÖRKLARAS

WAVEBREAKERS FÖRDELAR:

Wavebreaker moduler för ökat bullerskydd i infrastrukturprojekt och hållbarhet
Wavebreaker interferensdämpare fördelar för infrastrukturprojekt
Vägbuller bullerskärm aluminium glas element absorberande grön vegetation bullervägg

WAVEBREAKER AB ÄR OCKSÅ DISTRIBUTÖR FÖR BULLER-SKÄRMAR

Vårt företag säljer bullerskärmselement med hög kvalitet i aluminium och glas på den svenska marknaden.


Läs mer


SENASTE NYTT

Trafikbullerskärm aluminium glas kombination med vinklad topp

April 2024

1:a ordern för certifiering i Tjeckien

Wavebreaker AB har fått det första kontraktet någonsin av den tjeckiska nationella järnvägsmyndigheten, Správa železnic, s.o. Denna order visar ett stort intresse i Tjeckien för nya innovativa lösningar som Wavebreaker, som använder motljudsteknik för trafikbuller. Syftet med kontraktet är att starta upp en certifieringsprocess med syfte att bli godkänd för användning i det tjeckiska järnvägsnätet.


Mars 2024

Svensk distributör för bullerskärmar

Wavebreaker AB börjar distribuera högkvalitativa bullerskyddslösningar i aluminium och glas från en världsledande partner, K. Schütte GmbH. Aluminiumelementen är underhållsfria, har lång livslängd och har nästan oändliga designmöjligheter.

Läs mer här.


November 2023

New movie explaning Wavebreaker

At Wavebreaker, we're revolutionizing the world of acoustics and Infrastructure solutions for global customers and advisors. Through the magic of acoustic interference, Wavebreaker sends out counter-sound against the noise, effectively combating it.

We like to call it "Using noise to fight noise."

See the movie here.


October 2023

Nordic Rail 10-12 October, Jönköping

The transport sector is getting greener and quieter at the same time! Our completely circular product for less traffic noise, Wavebreaker, is shown at Nordic Rail for the first time. Welcome to our booth B05:81 at Elmia, Jönköping. See the exhibition list here.