Innovative acoustic interference damper for traffic noise

HEM > PRODUKTER > WAVEBREAKER

WAVEBREAKER

Wavebreaker är en passiv "ljudfälla" uppbyggd i en modulär design. Den består av en akustisk insats och en akustisk reflektorlåda. Wavebreaker använder motljudsteknik (akustisk interferens) för att reducera diffraktionen. Den installeras på toppen av bullerskärmar och bullerväggar som en kompletterande produkt för att öka ljuddämpningen hos skärmen.

Läs om tekniken bakom.

FÖRDELAR MED WAVEBREAKER

→7 dBA

lägre buller,

liten höjdökning.

→50 years

livslängd,

samma bullerreduktion.

→75%

lägre kostnader,

samma bullerreduktion.

→30%

ökad hållbarhet,

samma bullerreduktion.

WAVEBREAKER I VERKLIGHETEN

→2 m

lägre skärmar,

samma bullerreduktion.

3 & 11

stödjer Globala Målen för hälsa och hållbara städer.

Pilotprojekt - Wavebreaker och Tvärbanan2_Neo
Pilotprojekt - Montering av Wavebreaker_Neo
Pilotprojekt - Wavebreaker monterad_Neo
Pilotprojekt - Wavebreaker från spårsida2_Neo
Pilotprojekt - Montering av Wavebreaker bakifrån_Neo
CZ-pilotproject_Wavebreaker Measurement setup
CZ-pilotproject_Wavebreaker mounted
CZ-pilotproject_Wavebreaker from track

SPECIFIKATION

PRODUKT

Wavebreaker levereras klar för omedelbar installation på plats och finns i tre grundtyper för att lättare anpassning till bullerskärmens början och slut samt "tandning" av den. En detaljerad analys av förutsättningarna för platsen, bullerkällan och den planerade eller befintliga bullerskärmen föregår varje projekterbjudande för att säkerställa bästa möjliga prestanda och användning. Wavebreaker akustikmoduler monteras ovanpå ljudskärmen och kommer därmed att öka skärmhöjden med endast 20 cm. 


MATERIAL

Wavebreaker är tillverkad av ren PP- och HD-PE-plast. Fördelarna är låg vikt, lång livslängd och klotterbeständighet som ger enkel installation och underhåll som främsta fördelar. Utformningen av enskilda materialtyper i varje modul förbättrar materialåtervinningen. Det finns inga metaller inuti vilket gör att jordkablar inte behövs.

Designen och materialet är anpassat för minimal påverkan och viktpåverkan på grunden för befintliga och nya bullerskärmar. Kraftiga grundläggningskonstruktioner för högre bullerväggar är en betydande kostnadsdrivare i infrastrukturprojekt.


MILJÖ

Under hela produktutvecklingen har vår miljö varit i fokus. Detta har lett till materialval, modulär design och lokal produktion. Våra tillverkningspartners i Sverige använder den senaste miljötekniken såsom:

→ Fabriksavfall återvinns till nya produkter.

Upp till 100 % återvunnen plast används avhängigt av kvalitet och marknadstillgång.

→  Wavebreaker är tillängligt i BIO-plast.

Wavebreaker innovativ interferensdämpare för trafikbuller

INSTALLATION

Wavebreaker är designad för en säker, enkel och snabb installation. Den modulära lågviktsdesignen och nyckelfärdig leverans säkerställer en snabb installation utan att störa den pågående trafiken. Wavebreaker är speciellt designad för användning längs befintliga järnvägsnätslinjer, t.ex. montering på befintliga bullerskärmar med avsikten att förstärka den bullerskärmande effekten vid buller-"hot-spots". Investeringar i ny infrastruktur innebär ofta avsevärda kostnader för bullerskydd där Wavebreaker kan ge stora kostnadsfördelar i projekt när nya bullerskärmar planeras. Wavebreaker är designad för att installeras på alla typer av bullerskärmar och -barriärer av trä, betong, plast eller metall.