Innovative acoustic interference damper for traffic noise

HEM > PRODUKTER > BULLERSKÄRMAR > TRÄBULLERSKÄRMAR

BULLERSKYDDSLÖSNINGAR MED TRÄELEMENT

Wavebreaker AB distribuerar bullerskydd av trä i prefabricerade element på den svenska marknaden enligt projektspecifikationer.

Vi levererar direkt från fabriken till din projektplats för en snabb installation.


Våra bullerplank är tillverkade av högkvalitativa material och är designade för att tåla och prestera tillförlitligt i olika väderförhållanden.

Projektspecifikationer kan vara t.ex. konfiguration, dimensioner, absorberande eller reflekterande element.


Produktdata för vårt standardelement Hush:


→9 dB

möjlig

ljudabsorption.

→27 dB

möjlig

ljudisolering.

→CE

enligt

EN 14388.

Bullerskydd i prefabricerade träelement
Bullerskydd i prefabricerade träelement
Bullerskärmar i prefabricerade träelement för väg- och industribuller.
Leverans av färdiga träskärmar
Leverans av färdiga träskärmar
Leverans av färdiga träbullerskärmar på lastbil till installationsplats. Färdiga att montera mellan stolpar.
Standard bullerskärm typ Hush
Standard bullerskärm typ Hush
Vår standard bullerskärm passar de flesta projekt och blev CE-märkt enligt EN 14388 i maj 2024.
Träbullerskärm mellan stålstolpar
Träbullerskärm mellan stålstolpar
Standard träbullerskärm Hush
Standard träbullerskärm Hush
Vår standard bullerskärm passar de flesta projekt och blev CE-märkt enligt EN 14388 i maj 2024.
Montage av prefabricerade bullerskärmar
Montage av prefabricerade bullerskärmar