Innovative acoustic interference damper for traffic noise

HEM > OM > PROFIL

FÖRETAGSPROFIL

VÅR MISSION

Vårt uppdrag är att utveckla produkter för infrastruktur som skapar bättre ljudmiljöer för människor och möjliggör en hållbar utveckling av stads-, livsmiljö- och transportsektorn.


VÅR AFFÄRSIDÉ

Med expertis inom akustisk design och produktutveckling förnyar, utvecklar och säljer vi produkter inom bullerskyddsområdet. Vår marknad är det globala infrastruktursegmentet inklusive akustikexperter, entreprenörer samt organisationer och ägare av järnvägs- och vägnät.


GRUNDARENS PROFIL

Tony Johansson

Tony är grundaren och innovatören av Wavebreaker. Han har en civilingenjörsexamen i Samhällsbyggnad, med fokus på ljud och vibrationer, samt en Master i Industriell marknadsföring och inköp.

Tony har arbetat inom akustikområdet i över 35 år med start som akustikkonsult på det kända svenska banbrytande akustikföretaget Ingemansson 1989. De första fem åren av sin karriär fick han erfarenhet inom olika akustiska områden t.ex. buller- och vibrationsutredningar och lösningar inom järnväg, vägar och byggnader.

Mellan 1994 och 1997 var Tony anställd på Volvo Lastvagnar och lärde sig mer om att lösa NVH-problem i produktutveckling. 1997 fick han möjligheten att ta på sig rollen som produktchef för vibrationsisolerande produkter i ett nordiskt tekniskt handelsföretag, Christian Berner AB. Under 16 år utvecklade Tony marknaden för vibrationsisoleringslösningar inom järnväg, byggnader och industriprodukter med en 8-faldig omsättningstillväxt. Till sist ledde han två affärsområden om totalt fem, ansvarig för 40% av företagets omsättning och hade en central del av den svenska ledningen. Under denna tid utvecklades flera banbrytande buller- och vibrationslösningar inom både järnvägs- och byggnadssegmentet.

2013 fick Tony chansen att komma tillbaka till konsultbranschen, som sektionschef på det tidigare akustikföretaget Ingemansson, numera ägt av ÅF AB. Efter 3,5 år och tjänster som regionchef och försäljningschef erbjöds Tony tjänsten som VD för ett miljökonsultföretag, EnviroPlanning AB. Samtidigt tog han chansen att starta utvecklingen av sin egen produkt och företag, Wavebreaker, utifrån en gammal idé som han haft.

Alla år i olika branscher hade gett Tony en lång erfarenhet av akustik inom infrastruktur, byggnation och produktutveckling, tillsammans med ett europeiskt nätverk, och en ambition att göra något av det. Efter 5 år av att kombinera en företagsledares uppgifter och på fritiden utveckla sitt eget företag och produkt, var det dags att gå vidare och fokusera på sitt egna företag. I början av 2022 var Wavebreaker AB redo för en global lansering av en ny innovativ ljuddämpare för trafikbuller - Wavebreaker.

Wavebreaker grundare CEO Tony Johansson

VÅR TIDSLINJE

Wavebreaker development timeline

Första kontraktet för distribution skrivs med Beauport i Tjeckien.


Avtal med BaneNOR skrivs för en testinstallation och mätningar påbörjas.

Första kontraktet signeras med Správa železnic. Avser leveranser till Tjeckien för kommande certifiering. Montering i juni-juli på nybyggd bullerskärm av aluminiumpaneler.


Wavebreaker AB blir distributör av bullerskärmar för den svenska marknaden.

Wavebreaker development timeline

Första undersökningar om möjligheten att utveckla en patenterbar produkt baserad på störningsteknik som bekämpar tågbuller på ett effektivare och billigare sätt än dagens alternativa lösningar.


Utvecklingsstöd från Almi.

Designen utvecklades för optimal brusreducering med fokus på ett allmänt tågbullerspektrum.

Resultatet var grunden för ansökan om ett globalt patent.


Wavebreaker blev partner till Inkubatorn i Borås och tilldelades projektfinansiering från Vinnova Startup fas 1.

Wavebreaker AB tilldelades framgångsrikt bidrag från både InfraSweden2030 och Vinnova Startup fas 2. Projektets mål var att gå från produktutvecklingsfas till validering och verifiering i det första pilotprojektet.


Vidareutveckling av en hållbar och modulär design gjordes.

Laboratoriemätningar av en tidig prototyp gjordes tillsammans med RISE akustikexperter. Bullerförbättringsvärdena överträffade förväntningarna.


Partneravtal med svenska tillverkare skrevs.

Optimering av de nya produktionsverktygen gjordes.


Första leverans till pilotprojektet i Stockholm för fältverifieringstester.

De akustiska mätningarna och installationstesten uppfyllde målen.


Wavebreaker gick in i Leap-programmet genom att Business Sweden förberedde sig för exportmarknader.

Wavebreaker AB lanserar den nya innovativa produkten för trafikbuller med uppdaterad hemsida och affärsplan.


Leverans till ett pilotprojekt i Tjeckien och en mätkampanj gjordes. Resultaten motsvarade förväntningarna.