Innovative acoustic interference damper for traffic noise

HEM > PRODUKTER > WAVEBREAKER > FRÅGOR & SVAR

FRÅGOR OCH SVAR

VAD ÄR WAVEBREAKER EGENTLIGEN?

Det är en "ljudfälla" som använder sig av ljudvågorna från bullerkällan, t.ex. tåget, och inom 3 ms sänder motljudsvågor mot och över de ursprungliga källvågorna som går över bullerskärmen. Genom det skapar den ett interferensljudfält ovanför och bakom bullerskärmen där den är placerad, vilket resulterar i ett lägre buller än utan Wavebreaker.


VAD ÄR DIFFRAKTION?

Diffraktion är ett namn för effekterna som sker över bullerskärmens krön, vilket reducerar skärmeffekten. Wavebreaker är installerad på kanten av bullerskärmar och kan anses vara en slags diffraktionsanordning. Wavebreaker är den enda tillgängliga diffraktionsdämparen som använder interferensteknik.


VAD ÄR INTERFERENSDÄMPNING?

Interferens är fenomenet där två vågor kombineras och adderar sina förskjutningar med hänsyn till deras fasskillnad. Detta resulterar i antingen konstruktiv eller destruktiv interferens på ett smalbandigt sätt. Genom att använda en smart frekvensfördelning och en ”utjämnande” akustisk reflektorbox förstärker Wavebreaker den destruktiva effekten av akustiska störningar. Med hjälp av Wavebreaker ovanpå bullerskärmar motverkas diffraktionen med resultatet av lägre totalbuller på mottagarsidan.


HUR KAN WAVEBREAKER FÖRBÄTTRA HÅLLBARHETEN I VÅRT PROJEKT?

Wavebreaker kan vara ett alternativ istället för en högre bullerskärm (upp till 2 m). Om du bygger ditt bullerskydd i t.ex. betong eller trä, blir den totala hållbarhetseffekten över 40 år upp till 30 % bättre med Wavebreaker istället för att bygga en högre vägg, främst på grund av mycket mindre materialanvändning.


KAN WAVEBREAKER ANVÄNDAS FÖR ALLA SLAG AV TRAFIKBULLER?

Produkten optimerades först för tågtrafik och senare analyser visar potential för vägtrafikbuller. Vi hoppas hitta intresserade kunder och tillsammans lära oss mer om potentialen. Vi är väldigt måna om att använda Wavebreaker där det kan vara effektivt och för rätt ändamål. 


KAN EN BULLERDÄMPNINGSEFFEKT GARANTERAS?

Wavebreaker är en ny produkt med stor potential att vara en användbar kompletterande ljuddämpare i många fall. Vår kunskap är främst baserad på mätningar i kontrollerad miljö i laboratorier och flera pilotprojekt, med påverkande parametrar som bullerskärmskvalitet, multipla reflektioner, väder etc samt simuleringar. Varje projekt har en unik uppsättning villkor och vi är angelägna om att lära oss mer och vidareutveckla vår kunskap och erfarenhet.


HUR LÅNGT BORT FRÅN WAVEBREAKER KAN EN BULLERDÄMPANDE EFFEKT SES?

Vår bästa bedömning för närvarande är att det är möjligt att mäta och uppnå avsevärda bullerreducerande resultat upp till minst 25-50 m från källan. Att mäta en bullerreduktion upp till 50-100 m är komplicerat och därför har vi istället utfört simuleringar som visar goda resultat. Eftersom det är en ny produkt har vi inte alla svar men vi hoppas att hela tiden lära oss mer från verkliga projekt. (Det är välkänt att bortom 100 m är den ljuddämpande effekten från alla slags bullerskärmar eller liknande produkter starkt beroende av vind- och väderförhållanden.)


KRÄVER WAVEBREAKER TILLGÅNG TILL EL?

Nej. Wavebreaker är helt "passiv". Den använder bara energin från bullerkällans ljudfält för att skapa motljud.


ÄR DET SÅ KLOKT ATT PRODUCERA WAVEBREAKER I PLAST?

Vi menar att det är en mycket bra idé! För att klara målen om en lågvikts- och kostnadseffektiv modul med lång livslängd, och samtidigt undvika behovet av jordning av en metalldel, var det ett naturligt val. Ur miljösynpunkt använder vi upp till 100 % återvunnet material och Wavebreaker kan lätt återvinnas igen. Utvecklingen av återvinning och BIO-plaster går väldigt snabbt och är till vår fördel.


ÄR DET MÖJLIGT ATT BYTA ENSTAKA DELAR?

Om enstaka delar behöver bytas ut på grund av skadegörelse eller andra skäl kan denna del enkelt demonteras och bytas ut mot en ny. Wavebreaker är ett modulärt system.