Innovative acoustic interference damper for traffic noise

HEM > PRODUKTER > WAVEBREAKER > HÅLLBARHET

HÅLLBARHET

Hållbarhet innebär mer än råvaror och koldioxidavtryck. Det börjar med en helhetssyn på den fullständiga påverkan på de miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekterna av en produkt. Ur samhällets behov formas en idé till en lösning. Lösningen omvandlas till en design som löser problemen. Det leder till beslut i inköp av råvaror, val av tillverkare och slutligen distributionsmodell. Det är faktiskt den mest centrala delen av en affärsplan.

Wavebreaker hållbarhetseffekter

HÅLLBARHETSEFFEKTER VID ANVÄNDNING AV  WAVEBREAKER

Wavebreaker erbjuder en hållbar bullerskyddslösning och stödjer Sustainable Development Goals 2030. Så här stöder vi mål 3 och 11:

 1. Mindre buller i samhället – innebär friskare människor.

 2. Bullerskydd möjligt till lägre kostnader.

 3. Hållbar utveckling av kollektivtrafik och samhälle.

 4. Lokalt producerat (i Sverige).

 5. Lång produktlivslängd.

 6. Återvunnet kvalitetsmaterial används. Produkten kan återvinnas igen.

 7. Modulär produkt som lätt demonteras för återvinning (inga blandade material).

 8. Lägre bullerskärmar möjliga vilket innebär mindre materialanvändning.


BEVISAD HÅLLBARHET

Ett examensarbete 2021 vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg undersökte hållbarhetsegenskaperna hos Wavebreaker jämfört med att höja en bullerskärm cirka 1 meter. Lösningen med Wavebreaker visade en övergripande hållbarhetsförbättring under 40 år. Rapporten jämförde Wavebreaker ovanpå antingen en bullerskärm av trä eller en bullerskärm i betong, med en upphöjd/högre ljudskärm. Följande slutsatser gjordes baserat på 50 % återvunnet material. OBS! Från 2023 kan vi erbjuda 100% återvunnen Wavebreker vilket innebär ännu lägre miljöpåverkan!

Den totala förbättringen i LCA-analysen visade sig vara mellan 14-17% till förmån för Wavebreaker. Att byta ut 2 meter högre bullerskärmar med Wavebreaker innebär ca 30% bättre jämfört med alternativet. Rapporten drog också slutsatsen att Wavebreaker innebär upp till 14-18% mindre CO2 ute i atmosfären.

Något annat som är värt att nämna är den cirka 20% reducerade materialanvändningen samtidigt som man uppnår samma effekt och därmed en genomsnittlig 20%-ig minskning av biologisk mångfaldsrisk och markanvändning vilket är goda nyheter för vår kämpande miljö.


STÖDJER FOSSILFRI TRANSPORTUTVECKLING

Investeringar inom järnvägssektorn är ett viktigt steg mot en fossilfri utveckling av transportsektorn. Det finns en ambition i samhället att öka användningen av järnväg och elektrifierad kollektivtrafik.

Wavebreaker förstärker denna utveckling genom att göra det lättare att möta bullerkrav till lägre kostnader.


SOCIALA EFFEKTER

Wavebreaker innebär en bättre ljudmiljö för människor och möjliggöra en hållbar utveckling av kollektivtrafik närmare bostäder, vilket är en förutsättning för att bo och arbeta inom samma arbetsmarknadsområde, oavsett samhällsklass. Statistik visar också att kvinnor använder kollektivtrafik mer än män, vilket gör att produkten innebär en potentiell möjlighet att bidra till ett mer jämställt samhälle.


MATERIAL

Wavebreaker är uppbyggd i två moduler, gjorda av hög-densitets PE och PP med upp till 100 % återvunnet innehåll.

Fördelarna är

 • låg vikt
 • lång livslängd
 • enhetliga materialtyper förbättrar materialåtervinningen

 • ingen metall inuti


MILJÖ

 • Upp till 100 % återvunnet material används.

 • Wavebreaker kan enkelt återvinnas med lägre energiförbrukning än metall.

 • Fabriksavfall återvinns till nya produkter.

 • Återvunnen konsumentplast kan vara en del av råvarorna beroende på kvalitet och marknadstillgång.

 • För att ytterligare öka en hållbar lösning finns Wavebreaker i BIO-plaster, på begäran.


Våra produktionspartners använder den bästa tillgängliga tekniken för att producera Wavebreaker. Tillsammans med våra partners strävar vi efter att hitta den bästa hållbara lösningen för varje projekt.


Kontakta oss för information om de hållbara effekterna av att använda Wavebreaker.


UTLÅTANDE AV BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Wavebreaker har bedömts av Byggvarubedömningen. Det innebär att vår bedömda produkt granskas med avseende på kemikalieinnehåll, livscykel och hållbara leveranskedjor. Wavebreaker utvärderades med det högsta betyget REKOMMENDERAD i alla tre kategorierna.

På så sätt bidrar vi till att göra det lättare att bygga hållbart. Läs mer på Byggvarubedomningen.com.

→100%

återvunnet material,

samma kvalitet.

Wavebreaker återvunnet material som kan återvinnas igen cirkularitet
Wavebreaker rekommenderas av Byggvarubedömningen
Wavebreaker sustainable effects and global goals 2030